List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

Szanowni Państwo,

w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - "RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  informujemy, że

Full policy

administratorem zebranych danych osobowych zbieranych w związku z działaniem platformy edukacyjnej https://koderjunior.pcss.pl/ jest: 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327

NIP 777-00-02-062.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: 

Inspektor Ochrony Danych

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

lub wysyłając email na adres: 

dpo@ibch.poznan.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w projekcie KoderJunior – Szkoła Mistrzów Kodowania i na potrzeby rozliczenia projektu przed Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz realizacji usług edukacyjnych platformy

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Administrator i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do stron trzecich Państwa dane osobowe przetwarzane będą przynajmniej przez okres trwania projektu i okres trwałości projektu.  Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, ich  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Informujemy jednocześnie, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie odrębnych warunków uczestnictwa w projekcie KoderJunior – Szkoła Mistrzów Kodowania

Państwa dane nie są używane podczas procesu profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

Informujemy również, że w każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych z zachowaniem warunków uczestnictwa w projekcie KoderJunior – Szkoła Mistrzów Kodowania.

W każdym przypadku przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 email: kancelaria@giodo.gov.pl 

Akceptując niniejszą informację potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych we wszystkich wyżej wymienionych celach zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.